Abikokk, tase 3 baaskoolitus kutseeksamiks ettevalmistusega

Abikokk, tase 3 baaskoolitus kutseeksamiks ettevalmistusega

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 180 ak.tundi
Algõppe
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 26.06 - 24.09.2024
 • 10.07 - 07.10.2024
 • 17.07 - 14.10.2024
 • 24.07 - 21.10.2024
 • 07.08 - 04.11.2024

Õppija omandab põhiteadmised ja oskused abikokana töötamiseks erinevates toitlustusvaldkondades

ÕPPEKAVARÜHM
Teenindus – Isikuteenindus – Majutamine ja toitlustamine

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
• Abikokk, tase 3 kutsestandard (kompetentsid B.3.1-B.3.4)

KOOLITUSE EESMÄRK
Õppija omandab põhiteadmised ja -oskused, et töötada koka assistendina erinevates toitlustussektorites.
Samuti antakse võimalus jätkata õpinguid ja valmistuda kvalifikatsioonieksami sooritamiseks.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • töötab peakoka juhendamisel meeskonnas, planeerib ja korraldab oma tööd ning ajakava.
 • järgib tööohutuse, tervisekaitse ja tuleohutuse nõudeid.
 • oskab eelnevalt töödelda toiduaineid sõltuvalt roa tüübist ja valmistamismeetoditest.
 • abistab kokka roogade valmistamisel, portsjonite moodustamisel ja serveerimise
 • oskab valmistada lihtsaid külmi ja kuumi roogasid vastavalt juhistele.
 • mõistab hommikusöökide, lisandite, pearoogade, päevapakkumiste, kastmete, suppide ja magustoitude valmistamise põhimõtteid.
 • oskab teostada koristus- ja puhastustöid töökoha, seadmete ja ruumi puhastamiseks, järgides hügieeni- ja ohutusnõudeid.
 • on tutvunud professionaalse kvalifikatsiooni saamise protseduuriga ja mõistab, kuidas hinnata oma valmisoleku taset sertifitseerimiseksamiks.

SIHTGRUPP
– Kõik, kes soovivad töötada koka abina või laiendada oma teadmisi ja oskusi.
– Kõik kes soovivad saada baasteadmised professionaalse kvalifikatsiooni omandamiseks.

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
– Põhiharidus
– Tervislik seisund, mis võimaldab õppida ja töötada toiduasutustes.
– Nakkushaiguste puudumist kinnitava arstitõendi olemasolu toiduettevõtete töötajatel.
Tõendi saamiseks tuleb pöörduda perearsti poole.
– Praktilise koolituse läbimisel on vajalik järgida nõudeid riietuskoodile, välimusele jms. Eelkõige peab riietus olema puhas, jalanõude tallad stabiilsed ja libisemiskindlad ning toitlustusasutuse nõudmisel võib nõuda reeglitega kehtestatud sanitaarriietust (kokajakk, põll, müts jne).
Reeglite mittejärgimisel võib õpilast köögis praktilisel koolitusel mitte lubada.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
180 akadeemilist tundi, millest 30 tundi teooria ja 120 praktikat, 30 tundi – iseseisvat tööd.

Teoreetilised tunnid hõlmavad järgmist:

– 5 ak. tundi, sissejuhatav klassitund.
– 17 tundi tehnoloogiate õppimist ja retseptide analüüsimist juhendajaga 
– 3 ak. tundi tutvumist ohutustehnikaga, mis on seotud õppekavas käsitletavate teemadega.
– 5 ak. tundi koolituse lõpetamise, atesteerimise ja kokkuvõtete tegemise jaoks

Praktilised tunnid hõlmavad järgmist:
Töötamine tootmiskeskkonnas vastavalt õppeteemadele ja praktikakoha töökava eripäradele.

Iseseisev töö hõlmab järgmist:
– 5 ak. tundi toitumishügieeni materjalide õppimiseks
– 25 ak. tundi kodutöid juhendaja juhiste järgi

ÕPPEKAVA

 1. Töö planeerimine, töökoha ettevalmistamine, köögiseadmetega töötamine – 23 ak. tundi:
 • Toitumishügieen – 5 ak. tundi iseseisvat õppimist, lähtudes esitatud õppematerjalidest.
 • Köögialase töö eripärad – 2 ak. tundi.
 • Enda töö planeerimine, arvestades köögis kasutatavat varustust – 2 ak. tundi.
 • Töökoha ettevalmistamine ja korras hoidmine – 4 ak. tundi.
 • Tööohutus köögis (üldised reeglid ja eraldi iga õppekavas oleva teema jaoks) – 5 ak. tundi.
 • Köögiseadmete põhitõed – 5 ak. tundi.


2. Toodete töötlemine – 10 ak. tundi:

 • Toodete vastuvõtu ja säilitamise eripärad.
 • Pakendi ja pakendamise töötlemine.
 • Toodete ettevalmistamise ja puhastamise meetodid.
 • Toodete ettevalmistamise eripärad sõltuvalt järgnevatest töötlemismeetoditest (keetmine, praadimine, wok, küpsetamine jne).


3. Toodete lõikamine – 8 ak. tundi:

 • Toodete lõikamise üldreeglid ja eripärad.
 • Erinevate toodete lõikamine.


4, Toitude valmistamine
– 118 ak. tundi:

 • Rahvusköökide toitude valmistamine ja serveerimine – 3 ak. tundi.
 • Külmade roogade valmistamine – 8 ak. tundi.
 • Suupistete valmistamine – 8 ak. tundi.
 • Hommikusöögiks mõeldud toitude valmistamine – 12 ak. tundi.
 • Suppide valmistamine – 8 ak. tundi.
 • Kastmete valmistamine – 8 ak. tundi.
 • Lihtsate põhiroogade valmistamine – 16 ak. tundi.
 • Köögivilja- ja teraviljapõhiste lisandite valmistamine – 18 ak. tundi.
 • Lihtsa valmis taignast küpsetiste valmistamine – 8 ak. tundi.
 • Lihtsate magustoitude valmistamine – 8 ak. tundi.
 • Külmade jookide valmistamine – 5 ak. tundi.
 • “Päeva eripakkumise” roogade ettevalmistamine ja põhioskused – 16 ak.  tundi.


5. Koristus- ja puhastustööd – 5 ak. tundi.

 • Töökoha korrashoiu ja hügieeni järgimine.
 • Köögiseadmete ja töövahendite puhastamine.
 • Prügi ja jäätmete käitlemine.
 • Nõudepesu.
 • Üldpuhastus ruumides.


6. Teenindamine – 7 ak. tundi.

Abikokk ei osale otseselt klienditeeninduses, vaid pakub abi personalile teeninduse ettevalmistamisel:

 • Aitab kokal portsjonite ettevalmistamisel ja roogade serveerimisel.
 • Abistab ettevalmistustöödel enne teeninduse algust.


7. Kvalifikatsioonieksami ettevalmistamine (5 ak. tundi)

 • Кvalifikatsiooninõuded ja nende täitmine.
 • Dokumentide esitamise kord.
 • Kvalifikatsiooni saamise reglement.
 • Eelnevalt läbitud teemade kordamine.


8. Hindamine (4 ak. tundi)

 • Lõputest
 • Õppe tulemuste arutelu
 • Soovitused õpilase edasiseks arenguks ja tööle asumiseks.

* Õppeainete järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse õppekava alusel, mis antakse õppurile enne õppetöö algust.

ÕPPEJÕU KVALIFIKATSIOON
Erialane haridus, erialane töökogemus, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV  KIRJANDUS
– Garneerimise saladusi, Cara Hobday.
– Unistajate kokaraamat, [40 retsepti eelroogadest magustoiduni Teko kokkadelt].
– Tänapäevane eesti köök, Heidi Vihma, Külli Värnik.
– Toidud, joogid ja serveerimine. Gianfranco Nobis.

* Need raamatud võib leida raamatupoodidest, veebipoodidest nagu näiteks Apollo, Rahva Raamat, Krisostomus või ka Amazon. 

Professionaalse kvalifikatsiooni eksami sooritamiseks avalduse esitamise protsess eeldab oskuste B.3.1 – B.3.4 tõendamist.
Teave professionaalse eksami protseduuri kohta on kättesaadav veebilehel chef.ee.
Kutset väljastav organisatsioon on EPÜ (Eesti Peakokkade Ühendus).

Informatsioon kvalifikatsioonieksami vastuvõtmise kohta:
Eesti Peakokkade Ühendus (EPÜ). – vastuvõtv komisjon
Sertifitseerimise kord 
Taotlus

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID:
Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.
Õppetöö optimeerimiseks ja õpilastele ning lektoritele abi osutamiseks on õppekeskuses iga päev kohal koolitustöötajad, kelle poole õpilased saavad töö ajal oma probleemide ja küsimustega pöörduda.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID

Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste tundide vormis, mis on ühendatud õppekavas määratletud teemade järgi. Õppemeetodid hõlmavad aktiivseid loenguid, diskussioone ja praktilisi ülesandeid.

ÕPPEMATERJALID 

Õppemaksu hulka kuuluvad õppematerjalid:

– Toitumishügieeni materjalid
– Retseptuurikaardid
– Videomaterjalid
– Soovitused teemakohase kirjanduse kohta.

Õpejõu  algatusel võib õppetöö ajal väljastada õppematerjale paberil ja/või elektrooniliselt, samuti videomaterjale ja/või õppefilme.

Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.

Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.
Teema “Tööhügieen” iseseisva töö atesteerimine toimub elektroonilise testi vormis
Kokkuvõtteksam viiakse läbi paberil toimuva testi ja praktilise ülesande vormis. Praktiline ülesanne hinnatakse õppejõu poolt. Eksam loetakse läbituks, kui testi puhul on vähemalt 75% õigetest vastustest ja praktilise ülesande puhul on vähemalt “rahuldava” hinnangu saamine.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

Hind: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

 1. Registreerimisvormi kaudu kursuse küljemenüüs
 2. E-posti aadressile bigkoolitus@gmail.com
 3. Telefoni teel  +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

 

Programm on kinnitatud: 02.02.2023
Kohalik reg.nr B-2302
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com