Kohalkäimise ja väljaarvamise kord

Osavõtu kontroll

Kohalkäimise ja väljaarvamise kord

On raske üle hinnata õppetööst regulaarset osavõttu õpieesmärkide saavutamiseks. Elukestva õppe kontekstis, kus õpilased ühitavad sageli õpingud töö ja muude kohustustega, võimaldab tundidest regulaarne osavõtt olla kaasatud õppeprotsessi ja keskenduda kutsealasele arengule. Õppetööst osavõtt soodustab materjali paremat omandamist ja lihtsustab koostööd õpetajatega. Osavõtu kontrolli meetmed aitavad tagada kvaliteetset õppeprotsessi ja on kohustuslikud õppetöö analüüsimiseks.

  1. Me jälgime tähelepanelikult, et õpilased ei puuduks tundidest, olgu need siis statsionaarsed kohtumised või tunnid online’is. See võimaldab veenduda, et saate õppetööst maksimumi!
  2. Teie osavõtu kohta õppetööst peame arvestust, mis lubab meil paremini mõista, kuivõrd aktiivselt õppeprotsessis osalete. See on vajalik teie edusammudeks ja edenemiseks.

3 Kui teil tekkisid probleemid õppetööst osavõtuga, siis teatage meile sellest võimalikult kiiresti.
Oleme alati valmis aitama ja lahendust leidma. 
Teatage meile aadressile bigkoolitus@gmail.com
või helistage telefonile (+372) 507 36 42.

  1. Kui puudute planeeritud õppetunnist ilma mõjuva põhjuseta, siis me kahjuks ei saa seda tundi üle viia ega pakkuda individuaalset sessiooni. Kuid võimaluse piires püüame anda teile materjali, et saaksite vahelejäänu osas järele jõuda.
  2. Kui olete õppetööst puudunud mõjuval põhjusel, siis oleme alati valmis pakkuma täiendavat abi. Hoolitseme teie edu eest ja oleme valmis vastu tulema, andes õpitulemuste saavutamisest huvitatud õpilastele õppematerjali iseseisvaks õppeks, lisaülesandeid ja pakkudes otsest suhtlemist õpetajaga, kui see on võimalik.
  3. Kui teie õppetööd finantseerib tööandja või muu organisatsioon (näiteks Töötukassa) ja te olete puudunud kolmelt järjestikuselt õppuselt, siis oleme kohustatud teatama sellest finantseerivale organisatsioonile.
  4. Kui teatate oma puudumisest mõjuval põhjusel vähemalt 7 päeva ette, siis mõnedel juhtudel võib õppejõu nõusolekul tundide graafikut üle viia.
  5. Kui te ei saa osaleda õppetöös tõsiste asjaolude tõttu Œ(haigus, kriitilised pereolud, töölähetus jne), siis püüame leida võimalusi ja kohandada teie koolitust, et saaksite õppetööd jätkata hiljem või siis teise grupiga.
  6. Kui tekib võimalus, siis võime kokku leppida lisatundide saamise suhtes eraldi tasu eest.

 

Õppetööst kõrvaldamine ja väljaarvamine

1. Õpilane arvatakse õpilaste nimestikust välja järgmistel juhtudel:
– isikliku soovi alusel;
– kui esitatud õppemaksuarve on ettenähtud tähtajaks tasumata;
– õppetöö eeskirjade süstemaatilise rikkumise korral;
– õppetööst mõjuva põhjuseta süstemaatiliste puudumiste korral;
– kui õpilane rikub üldtunnustatud moraalinorme, ilmutab lugupidamatust või agressiivsust teiste õppeprotsessis osalevate õpilaste suhtes, ohustab nende tervist ja ohutust, kahjustab nende vara, takistab õppeprotsessi, rikub ohutustehnikat või paneb toime muid õigusvastaseid tegusid, kaasa arvatud sõja õhutamine.

Õppekeskus käsitleb iga juhtumit individuaalselt, arvestades asjaolusid.

2. Õppekeskus võib kõrvaldada või nimestikust välja arvata õpilasi, kes rikuvad sisekorra eeskirju, aga ka neid, kes viibivad tundides alkoholijoobes, kes tarvitavad või levitavad alkohoolseid jooke või narkootilisi aineid Õppekeskuse territooriumil või praktika läbiviimise kohas.

3. Kui puudute rohkem kui kolmelt õppuselt järjest ja ei võta meiega ühendust ning ei reageeri meie püüdlustele teiega kontakteeruda e-posti või telefoni teel 7 päeva jooksul pärast kolmandat puudumist, siis loeme automaatselt, et olete õppetöö katkestanud.

4. Õppetööst väljaarvamise korral saadame teate väljaarvamise põhjustest kõikidele huvitatud pooltele: õpilasele, tellijale või finantseerivale organisatsioonile (kui need on olemas), õppejõududele ja praktika juhendajatele.