Kasulik teave

Täiskasvanute elukestva õppega seotud
eeskirjad ja nõuded

1. Täiskasvanute koolituse seadus
2. Täienduskoolituse standard
3. Estonian Töötukassa Tööta ja õpi
4. Kutsestandardid

5. Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
6. Mikrokvalifikatsioonide kasutuselevõtmise võimalused Eesti haridus- ja kutsesüsteemis

Artiklid, kasulikud materjalid

Mikrokvalifikatsioonid – mis need on?

Mikrokvalifikatsioonid - mis need on?
Mikrokvalifikatsioonid maailma praktikas ja Eestis. Mikrokraad on kitsas valdkonnas omandatav kvalifikatsioon, mis on omandatud konkreetsete teadmiste ja oskuste omandamise teel ja mis võimaldab õppijal kohe pärast koolitust alustada tööd uuel ametialal või parandada oma karjääri arengut.

Kuidas saada toetust ettevõtte alustamiseks

Kvaliteedi hindamine HAKA 2021
Ettevõtluse alustamise rahastamiseks on alustaval ettevõtjal võimalus saada rahalist toetust. Rahastamisvõimalusi otsides tasub uurida riigi ja kohalike omavalitsuste pakutavaid toetusmeetodeid