Ettevõtte koolitus

Korporatiivne õppetöö teie ettevõttes

Ettevõtte koolitus

Kaasaegses maailmas, kus seaduse nõudeid pidevalt uuendatakse, on iga ettevõtte eduka töö põhiaspektiks koolitus ja töötajate sertifitseerimine vastavalt seadusandlikele aktidele (compliance). Meie Õppekeskus pakub võimalust korporatiivsete seminaride korraldamiseks, mis on suunatud teie töötajate kvaliteedi tõstmiseks otse ettevõtte territooriumil

Pakume kursuste laia spektrit, kaasa arvatud järgmised teemad:

  • Esmaabi ettevõttes: esmaabi osutamise alused, et töötajad oskaksid ekstreemsetes oludes tegutseda.
  • Tööohutuse ja töötervishoiu volinikud: kursused vastutavatele isikutele, kes kontrollivad tööohutuse normide järgimist ettevõttes.
  • Kiirgusohutus: spetsiaalsed treeningud tööks tingimustes, kus esineb kiirguse mõju risk.
  • Tuleohutus: koolitus tulekahjude vältimise abinõudest ja tegutsemisest tulekahju tekkimisel.
  • ja muud.


Iga kursus on kohandatud Eesti seadusandlikele standarditele ja seda võib modifitseerida teie ettevõtte spetsiifikat arvestades. Teie töötajate koolitamine tõstab nende kutsealast kompetentsi ja tagab ettevõtte tegevuse vastavuse seadusandluse nõuetele, minimeerides riske ja suurendades üldist ohutust.

Koolituse korraldamiseks oma territooriumil võtke meiega ühendust:

E-posti aadressil: bigkoolitus@gmail.com
Telefonil: +372 507 36 42
Aadressil: Vilmsi 47, Tallinn, Eesti, 10115