Veebipõhise õppimise reeglid

Veebiõppe eeskirjad

online_meeting

Mõned õppekavad võimaldavad osaliselt või täielikult läbi viia veebikoolitust. Veebiõpe on lubatud ka nendel juhtudel, kui õpilane või õppejõud ei saa isiklikult statsionaarsetel üritustel kohal olla tervisliku seisundi või muude asjaolude tõttu, samuti lokaudi ja vääramatu jõu asjaolude korral. Enne veebiõppe algust teeb Õppekeskuse spetsialist kindlaks, kas õpilane on kasutatava veebikeskkonnaga tuttav ning vajaduse korral juhendab teda.

  • Õpisfääri veebikeskkonda sisenemiseks võib õpilane kasutada tema käsutuses olevat arvutit, telefoni või tahvelarvutit, millel on rakendused veebikonverentsiks (ZOOM, MST Teams) ja väljund Interneti, valjuhääldi, mikrofoni ja kaamera jaoks.
  • Kui õppetöö toimub veebikeskkonnas, aga õpilasel ei ole võimalik kasutada oma seadmeid, siis võib ta tulla Õppekeskusse ja ühes vabas õppeklassis kasutada vajalikke seadmeid.
  • Tunniplaanis ettenähtud ajal sisestab õpilane ZOOMi rakendusse või brauseri aknasse (soovitame kasutada Mozilla Firefox’i, Operat või Google Chrome’i) oma viite ja parooli, mille on saatnud koolituse korraldaja. Seejärel siseneb Internetiklassi oma nime all.
  • Õppetöö ajal demonstreerib õppejõud vajalikke materjale ja võib vastata õpilaste küsimustele, sealjuures jätkub monitoril esituse ülekanne või on näha õppejõud ja kuulda tema kõnet veebirežiimil.
  • Vaikimisi on kokku lepitud, et mikrofon peab õpilaste juures olema välja lülitatud. Õpilased võivad mikrofoni esitada küsimusi järjekorras, lülitades seda sisse ja välja. Samuti võib esitada küsimusi kirjalikult, selleks tuleb nad trükkida vestluse eraldi väljale.
  • Kooskõlas õpilastega võib veebisessiooni ajal teha salvestusi. Mõned kursused eeldavad kohustuslikku osalist või täielikku salvestust (näiteks õppemeetodite analüüsimiseks või atesteerimiseks). Sel juhul nõusolekut ei nõuta, kuid kõiki koolitusel osalejaid hoiatatakse salvestamisest enne veebisessiooni algust.