Meist

MTÜ "Bi-Info Koolitus" Õppekeskus

Firma Bi-Info Koolitus MTÜ töötab täiendõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise süsteemis üle 10 aasta. Avamise momendist alates oleme järjekindlalt arenenud tööturu aktuaalsetele vajadustele ja haridusala viimastele suunitlustele orienteerudes.

Õppekeskuse Bi-Info Koolitus missioon

Meie missiooniks on kõrge kvaliteediga hariduse andmine täiskasvanutele, kes püüavad uuendada oma kutsealaseid oskusi või omandada uusi erialasid. Oleme pööranud tähelepanu soodsa õpikeskkonna loomisele, mis aitab meie kuulajatel tõsta oma konkurentsivõimet tööturul, suurendada võimalusi väärilise töö leidmiseks või kiirendada oma karjääri kasvu.

 

Miks meid valitakse

О нас

Kogemus

Aastatepikkune töökogemus täiskasvanute haridussüsteemis tagab meie kuulajate vajaduste täieliku mõistmise.

О нас

Lühikesed õppeajad

Õppekavad võimaldavad kiiresti ja efektiivselt omandada hetkel tööturul nõutavad oskused.

О нас

Õppetööks sobiv aeg

Õppegraafikule paindlik lähenemine lubab õppetööst osa võtta, arvestades osalejate peamisi töid ja kohustusi.

О нас

Õppekavade rohkus

On olemas õppesuundade suur valik erinevate alade ja tööturu vajaduste jaoks.

Nägemus

  • Me toetame täiskasvanute täiendõppe printsiipi „õpi kogu elu“, mis rõhutab elukestva õppe ja enesetäiendamise tähtsust, sõltumata vanusest või karjääri staatusest. See põhimõte tähendab, et haridus ei ole ühekordne sündmus, vaid pidev protsess, mis soodustab kohandumist kaasaegse maailma muutuvate tingimustega.
  • Läheneme igale õpilasele individuaalseid vajadusi ja eesmärke arvestades, et saavutada maksimaalset tulemust.
  • Kohaneme paindlikult tööturu muutuvatele nõuetele ja vajadustele, oleme alati avatud uutele ideedele, meetoditele ja tehnoloogiatele.
  • Hindame head partnerlust nii oma õpilaste kui ka teiste organisatsioonidega, püüdes luua tugevat hariduslikku kooslust.
  • Püüame luua positiivset ja inspireerivat sisekliimat, tagades aususe ja läbipaistvuse haridusprotsessis.
  • Ettevõtete töötajaid koolitades püüame tagada nende vajaduste täitmise, et seadusandluse nõuete järgimiseks saaksid nende töötajad vastavad teadmised.
Kvaliteedi hindamine HAKA 2021

November 2021. Bi-Info Koolitus MTÜ Koolituskeskus on läbinud positiivselt Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri lävendihinnangu.

Ühinege koolitusega
ja avage endale uued võimalused
karjääri kasvuks ja arenguks!

Registreeru uudiste saamiseks