Sertifikaadid

Väljastatavad dokumendid

 Õpilastele, kes on osa võtnud õppetööst 75% ulatuses ning saavutanud õppekavas sätestatud tulemused ja sooritanud õppekavas nimetatud atesteerimise, antakse välja
Sertifikaat.

 Õpilastele, kes on osa võtnud õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud koolitust õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atesteerimist ning ei saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, antakse välja Tõend koolitusel osalemise kohta.

Sertifikaadid
Sertifikaadid