Sisekorra eeskirjad

Sisekorra eeskirjad õppekeskuse territooriumil

Tere tulemast meie õppekeskusesse!

Oleme rõõmsad, tervitamaks õppejõude ja õpilasi, kes on oma professionaalsuse kasvuks valinud meid.

Auditooriumid
Meie Õppekeskuses on kolm õppeklassi, mis mugavaks ja efektiivseks õppetööks on varustatud kõige vajalikuga. Igas klassis on arvuti(d), projektor või näiteekraan, õpitahvel ja täiskasvanud õpilastele sobiv vastav mööbel. Õppetöös osalejatele on tasuta Wi-Fi. On olemas garderoob ja tualetid.

Toitlustamise korraldamine

Õppekeskuse lähedal on mõned kohvikud ja toidukauplus. Õppekeskuses on olemas kõik vajalik toitlustamise korraldamiseks: mikrolaineahi, kohviaparaat, soe ja külm vesi, külmkapp, teekann, nõudepesumasin, nõud ja tee- ning kohvitarbed.

Kõik õppejõud ja õpilased kasutavad kööki iseseisvalt. Kui teil tekivad küsimused köögi- või õppeseadmete kasutamise osas, siis meie töötajad aitavad alati.

Hügieen ja ohutus

Anname kaitsemaskid ja desinfitseerimisvahendid nende nõudmise korral või vastavalt seadusandluse normidele.

Palume, et koristaksite oma õppekoha. Saate aidata meid õpperuumi puhtana ja ohutuna hoidmisel, kui peate kinni järgmistest lihtsatest eeskirjadest:

 • palun pange mustad nõud nõudepesumasinasse;
  salvrätid ja muu prügi pange köögis olevasse prügiämbrisse;
 • õppejõud lülitavad välja arvuti ja puhastavad tahvli;
  kui te muutsite arvuti või lisaseadmete seadistust, siis pärast töö lõpetamist ärge unustage taastada eelmisi seadistusi;
 • kui kasutasite programmidesse või teenustesse sisenemiseks oma isiklikke kontosid, siis väljuge nendest. Pöörake tähelepanu sellele, et Õppekeskus ei vastuta teie avatud andmete info ohutuse eest.
 • kui õppejõud lõpetab töö pärast õppetöö korraldajate lahkumist, siis kustutab ta tule (kaasa arvatud tualetid), lülitab sisse signalisatsiooni ja lukustab Õppekeskuse kontori.

Signalisatsiooni kasutamise kord, võti ja telefoninumber erakorraliseks abiks seadmetega tekkinud probleemide tõttu antakse õppejõududele individuaalselt allkirja vastu.

Käitumisreeglid*

Pärast õppetundide algust peab kõikides õpperuumides ja nendega külgnevates ruumides valitsema vaikus ja kord, mis on vajalikud õppetundide normaalseks toimumiseks.

Õppekeskuse ruumides ja territooriumil on keelatud:

 • suitsetada, kaasa arvatud e-sigarette, suitsetamiskohad on tänaval suitsetamiseks ettenähtud prügiurnide juures. Enne kui sigareti ära viskate, veenduge, et ta on täielikult kustutatud ega põhjusta süttimist;
 • olla alkoholi-, narko- või toksilise aine joobes, tuua kaasa ja juua alkohoolseid jooke, levitada, hoida ja tarvitada narkootilisi aineid;
 • tuua kaasa lõhkeaineid, kergesti süttivaid ja toksilisi aineid, tulirelvi, gaasi- ja külmrelvi (välja arvatud juhud, kui on eriluba nende kandmiseks seoses ametiülesannete täitmisega);
 • rikkuda sanitaar-hügieenilisi eeskirju ja norme;
 • rikkuda Õppekeskuse vara või kasutada seda mittesihipäraselt;
 • ilma õppetöö korraldajatega kooskõlastamata viibida õppeklassides sel ajal, kui tunniplaanis pole sellele grupile õppetunde ette nähtud;
 • ilma juhtkonna nõusolekuta viibida ruumides, mis ei ole sellele grupile õppetööks, einetamiseks ja puhkamiseks ette nähtud;
 • kasutada materjale, seadmeid, toiduaineid ja muid vahendeid, mis on ette nähtud õppetööks teisele grupile või on teiste õpilaste isiklikuks omandiks;
 • juhtkonna loata paigutada ümber mööblit ja seadmeid ühest ruumist teise;
 • juhtkonna loata tegeleda Õppekeskuse territooriumil kauplemisega, aga ka osutada muid tasulisi teenuseid (remont, laenutus, video- ja helisalvestus jne).


Käitumisreeglid õppetöö ajal

1. Õppekeskusse tuleb saabuda 10-15 minutit enne tundide algust.
2. Üleriided tuleb jätta garderoobi nagisse.
3. Teil peavad kaasas olema õppetööks vajalikud tarbed, kui nad on õppekavas ette nähtud või õppejõu poolt määratud.
4. Iga õppejõud määrab kindlaks spetsiifilised eeskirjad oma ainetundide läbiviimiseks, mis ei tohi olla vastuolus Õppekeskuse kohalike normatiivdokumentidega. Neid eeskirju peavad täitma kõik õpilased.
5. On keelatud kuritarvitada mobiilsidevahendeid õppetundide või muude ametlike ürituste ajal. Soovitav on seada mobiiltelefon vaiksele režiimile või äärmisel juhul väljuda rääkimiseks auditooriumist.
6. Palume teid mitte kuritarvitada õppetundide ajal auditooriumis liikumisi ilma äärmise vajaduseta. Sagedane klassist väljumine segab õppeprotsessi ja häirib teisi õpilasi.
7. Kui jääte õppetööle tulekuga hiljaks, siis palume helistada Õppekeskusesse ja teatada sellest. Õppejõud ootavad tavaliselt grupi kõikide osalejate kohalolekut, kuid mitte üle 15 minuti pärast tunniplaanis näidatud tunni algust.

*Eeskirju võib täiendada ja muuta. Kõige päevakohasem versioon antakse teile Õppekeskuses enne õppetöö algust.

Soovime teile meeldivat ja viljakat tööd!

Õppekeskuse juhtkon

Õppeprotsessiga seotud küsimustes võite pöörduda:

e-posti aadressil: bigkoolitus@gmail.com
telefonil: +372 507 36 42
aadressil: Vilmsi 47, Tallinn, Eesti, 10115