Projektijuhi assistent

Projektijuhi assistent

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 130 ak.tundi
Algõppe
Õpetaja:
Tatjana Muhhina
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 28.06 - 13.09.2024
 • 19.07 - 04.10.2024
 • 09.08 - 29.10.2024
 • 29.08 - 15.11.2024
 • 12.09 - 29.11.2024

Kursusel õpivad õppijad tundma projektijuhtimise aluseid erinevat tüüpi ettevõtetes. Nad omandavad teadmised ja oskused, mis on vajalikud projektide koordineerimiseks ja nende integreerimiseks ettevõtte igapäevategevusse.

ÕPPEKAVARÜHM
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus;
Rühm: Juhtimine ja haldus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kutsestandard, Nooremprojektijuht, tase 5

KOOLITUSE EESMÄRK
Tagada põhioskuste ja vajalike teadmistega varustamine iseseisvaks juhtimiseks ja lihtsate projektide elluviimiseks.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Määratleb projekti edu kriitilised tegurid ja olulised tulemusnäitajad, hindab ja analüüsib neid organisatsiooni eesmärkidest lähtudes.
 • Viib läbi eneseanalüüsi, võttes arvesse oma isiklikke omadusi, oskusi ja kogemusi projekti eripäradega seoses.
 • Koostab esialgse projekti juhtimiskava ja töötab huvigruppidega selle kooskõlastamiseks.
 • Projekti vältel kogub ja analüüsib oma pädevuse tasemel projektiga seotud andmeid, korrigeerib plaani vastavalt tekkivatele olukordadele.
 • Peab läbirääkimisi ja protokollib nende kulgu. Järgib professionaalset eetikat.

SIHTGRUPP
–  Inimesed, kes ei oma professionaalset ettevalmistust projektijuhtimise valdkonnas, kuid kelle töökohustused nõuavad vastavaid teadmisi projektis osalemiseks projektimeeskonna liikme või projektijuhi partnerina.
– Inimesed, kes soovivad omandada uue eriala, et leida tööd ametikohtadel, mis nõuavad projektijuhtimise mõistmist.
– Kõik, kes soovivad selles valdkonnas paremini orienteeruda.

 

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
– Kesktaseme hariduse olemasolu.
– Kasutajatasemel arvutioskused.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT 130 akadeemilist tundi, neist:

 • 80 akadeemilist tundi on teoreetilist õpet,
 • 20 akadeemilist tundi praktilist õpet,
 • 30 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.

Teoreetiline töö hõlmab
Loengud, arutelud ja diskussioonid, situatsioonide modelleerimine, õigusaktide uurimine.

Praktiline töö holdmab
Situatsioonilised ülesanded, dokumentidega töötamine.

Iseseisev töö hõlmab
Iseseisvad situatsioonilised ülesanded, kodutööd.

ÕPPEKAVA

Sissejuhatus (4 akadeemilist tundi teoreetilist õpet)

 • Tutvumine erialaga, selle tähendus ja eripärad.
 • Isiklikud omadused.
 • Professionaalne eetika ja konfidentsiaalsuse järgimine.


Projekti kohandamine keskkonnatingimustega
(16 akadeemilist tundi teoreetilist õpet + 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

 • Kirjeldus kliendi eesmärkidest projekti elluviimiseks.
 • Projektijuhtimise struktuuri kujundamine.
 • Projekti vastavusse viimine reeglite, standardite ja juhenditega.
 • Volituste ja huvide kasutamine.
 • Kultuuriliste eripäradega ja projektile mõju avaldavate hindamiskriteeriumite tuvastamine.

Inimeste juhtimine projektis (30 akadeemilist tundi teoreetilist õpet + 5 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

 • Eneseanalüüs ja enesejuhtimine.
 • Usalduse võitmine.
 • Sobivate suhtlusstiilide ja -vahendite kasutamine.
 • Isiklike suhete loomine ja kaasamine.
 • Meeskonnatöö juhtimine.
 • Konfliktide ja kriiside juhtimine.
 • Loominguliste võtete kasutamine.
 • Läbirääkimiste pidamine.
 • Meeskonna tulemuskeskse suunitluse hindamine ja tagasiside.


Projektijuhtimise protsesside läbiviimine
(30 akadeemilist tundi teoreetilist õpet + 10 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

 • Projekti protsesside planeerimine.
  Projekti eesmärkidest lähtuvate nõuete täpsustamine.
 • Projekti ulatuse juhtimine.
  Ajajuhtimine.
 • Kommunikatsiooni juhtimine.
 • Projekti kvaliteedi juhtimine.
 • Finantsjuhtimine.
 • Projekti ressursside juhtimine.
 • Alltöövõtu ja hangete korraldamine.
 • Projekti elluviimine, kontrollimine ja aruandlus.
 • Muudatuste juhtimine.
 • Riskijuhtimine.
 • Huvigruppide juhtimine.
 • Projekti tulemuste rakendamine.


Projekti täitmise kontroll
(20 akadeemilist tundi teoreetilist õpet + 5 akadeemilist tundi iseseisvat tööd)

 • Kontrollsüsteemi loomine.
 • Projekti aruandlus.
 • Projekti lõpetamine ja tulemuste kokkuvõtmine.

  * Õppeteemade läbimise järjekord võib muutuda. Teemade järjestus määratakse õppeplaaniga, mis antakse õppijale enne tundide algust.

 

ÕPPEJÕU KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, töökogemus õpetataval alal ja õpetamiskogemus

SOOVITATAV KIRJANDUS
1. Riigi Teataja – seadusandlus, teemakohased normatiivaktid.
2. Praktiline projektijuhtimine. Autor Algis Perens

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info koolituskeskuse auditooriumid asuvad aadressil Vilmsi 47, Tallinn. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ja ohutusnõuetele, on varustatud hea valgustuse, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega.

Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (demonstratsiooniekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on internetiühendus ja Wi-Fi on õppijatele tasuta. Samuti on olemas abiruumid mugavaks pikemaajaliseks viibimiseks koolituskeskuses: garderoob, tualettruumid, kööginurk koos kohvimasinaga, kuumaveeautomaat ja külmaveeautomaat, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepesumasin, nõud, tee- ja kohvitarvikud. Koolituskeskuse lähedal on mitmeid söögikohti ja toidupood.

Koolituskeskus asub hoone teisel korrusel, kus puudub lift. Liikumispuudega inimestele ei ole eraldi sissepääsu, kuid soovi korral oleme valmis korraldama kursusi mugavamates kohtades või veebis – palun võtke meiega ühendust, et leida lahendus.

Lokdauni perioodil või muude force majeure olukordade tõttu või koolituskeskusega kokkuleppel võivad tunnid osaliselt toimuda kaugõppena (ZOOM, MS TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Aktiivsed loengud, diskussioonid, grupitööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rollimängud, näidisdokumentidega töötamine, vajadusel temaatilise tarkvaraga töötamine.

ÕPPEMATERJALID
Õppejõu algatusel võidakse õppetöö ajal jagada õppematerjale paberil ja/või elektrooniliselt, videomaterjale ja/või õppefilme.
Kõik õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õppijad teha foto- ja videomaterjale, kui see ei ole vastuolus õppejõu nõuetega autoriõigusega kaitstud materjalide konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Õppetöö käigus teevad õppijad praktilisi ja situatsioonilisi ülesandeid või iseseisvaid ülesandeid, saades suulist või praktilist tagasisidet õppejõult.
Lõpueksamile lubatakse õppijad, kes on kuulanud vähemalt 75% kursusest ja saavutanud määratud õpitulemused.

Kursuse lõppedes sooritab õppija lõpueksami:
– teoreetiline test paberil või elektrooniliselt.
– praktiline ülesanne, mis demonstreerib kandidaadi oskusi vastavalt õppejõu juhistele.
Lõpueksam loetakse sooritatuks, kui õppija on õigesti vastanud vähemalt 75% testi küsimustest ja sooritanud praktilise ülesande.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Kuulajatele, kes on osalenud 75% tundidest, saavutanud õppekava poolt seatud õpitulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, väljastatakse vastav Tunnistus.

Kuulajatele, kes on osalenud vähemalt 50% tundidest, kuid ei ole läbinud õpet nõutud mahus või ei ole sooritanud atesteerimist ega saavutanud õpitulemusi, väljastatakse soovi korral osalemistõend, milles on märgitud läbitud õppemahu kohta.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 1980 € + KM
Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) 1) Kursuse küljeribal asuva registreerimisvormi kaudu.
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED

Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin>>

*Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 13.09.2023
Kohalik reg.nr B-2309
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com