Olga Hiielo

Sergei Kudrjavtsev

Olga Hiielo

Kutseala:

Täiskasvanute koolitus/ andragoogika, lastekasvatus, karjäär, ettevõtlus, psühholoogia.

Viib läbi koolitused:

Haridus

2020: Business Assistance and Digital Marketing, Helppy in the International Freelance School, 5 nädalat
2018: Career Coachingu olemus I, II, III moodulid
2017: International Higher School of Practical Psychology, Riia Wisbadeni Psühhoteraapia Akadeemias (WAAP), Positiivse psühhoteraapia baaskursus, 120 t
2017: Karjäärinõustamise alused, Innove, 62 t
2017: Sissejuhatus isiksusepsühholoogiasse, TÜ, 52 t
2016: Narva Kutseõppekeskus, Turismikorraldaja. Õppisin teenuse turundus, kirjutasin äriplaan „Turismitalu arendamine“
2016: Andras, Kutsetunnistus – Karjäärinõustaja, tase VI
2016: Andras, Kutsetunnistus – Täiskasvanute koolitaja, tase VI
2015: Andras, Kutsetunnistus – Täiskasvanute koolitaja, tase V
2012: Tartu Kutsehariduskeskus, Kelner I, Kutsetunnistus
2004: Moskva Sotsiaal-Humanitaar Instituut, magistrikraad, Psühholoog. Lõputöö: „Meeste ja naiste psühholoogilised omaduste erinevused“
2003: Sotsiaal-Humanitaar Instituut, bakalaureus, Psühholoog-logopeed. Lõputöö: „Elukutse valikuga seonduvate väärtushinnangute ja isiksuse individuaalsete psühholoogiliste omaduste uurimus“
1998: Sillamäe Kutsekool, sekretär-asjaajaja

Täiendõpe

2016: Mobility of youth workers, Slovakia participants of TC BeNovative, EU Erasmus+
2016: Junior Achievement Eesti põhikooli 3.astme programmi „Mina, majandus ja ettevõtte“, 20 tundi
2010: “Lasteaia kui organisatsiooni juhtimine”, 160 t, Lõputöö: „Nägemus lasteaia juhataja tööst“
2010: „Eelkoolipedagoogika“, 120 t
2008: „Foobiate psühhoteraapia“, 24 t, Existential Therapy Association
Gordoni koolitus, 48 t
2006: „Üldhariduskooli juhtimine“, 240 t, Lõputöö: „Sissehindamine koolis“
2004: „Eripedagoogika parandusõppeks“, 160 t, Lõputöö: „Töö hariduslike erivajadustega lastega koolis“
2002: Tallinna Pedagoogika ülikool ja Täiskasvanute Hariduse Keskus „Koolipedagoogika“, 160 t

Teenistuskäik

Alates 2002: Olen töötanud üle 17 aasta üldhariduslikus koolis õpetajana, õppealajuhatajana, õpetasin sotsiaalseid aineid; ajalugu, ühiskonnaõpetus, psühholoogia, karjääriõpetus, ettevõtlus. Kasutan eesmärkide saavutamiseks nõustamise aktiivseid meetodeid, muudan õppeprotsessi ja nõustamiseprotsessi iga klienti/õpilase jaoks loominguliseks ja köitvaks.
Career Consult OÜ, asutaja, juht ja koolitaja (2012 – praeguseni): Eesmärk on aidata inimestel oma töös ja karjääris rohkem rõõmu tunda