Välikoristuse spetsialist

Välikoristuse spetsialist

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 120 ak.tundi
Algõppe
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 25.06 - 16.08.2024
 • 11.07 - 11.09.2024
 • 25.07 - 17.09.2024
 • 06.08 - 30.09.2024
 • 22.08 - 14.10.2024
 • 05.09 - 31.10.2024

ÕPPEKAVARÜHM
Teenindus – Isikuteenindus – Koduteenindus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
puhastusteenindaja, tase 3

EESMÄRK
koristaja kompleksne erialane koolitus, temale usaldatud ala puhtuse tagamine nõutaval tasemel.

ÕPIVÄLJUNDID

 • Nõuded koristaja erialale.
 • Töökeskkonna tööohutus.
 • Klientide teenindamise alused ja suhtlemise psühholoogia.
 • Tööprotsessi korraldamine ja optimeerimine.
 • Tehnoloogilised protsessid ja koristamise meetodid.
 • Käsitsi- ja masinkoristamise seadmete kasutamise oskus.
 • Kattematerjalide ja pesuvahendite liigid.


SIHTRÜHM
kõik soovijad, kes on ümberõppest huvitatud ja soovivad leida tööd koristamise alal.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED
Põhiharidus

ÕPPE KOGUMAHT (AKADEEMILISTES TUNDIDES)

120 akadeemilist tundi, neist
30 tundi auditoorne töö ja
70 tundi – praktiline töö,
20 tundi – iseseisev töö. Õppetöö toimub loengute vormis, mis on ühitatud praktilise õppega.

ÕPPEKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID

Bi-Info Koolituskeskuse koolitusklassid asuvad 2.korrusel, Vilmsi 47, Tallinn. Praktiliste tundide läbiviimine toimub vastavas ettevõtluskeskkonnas. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele, on sobivalt valgustatud ning erineva suurusega. Liikumispuudega inimestel on ligipääs piiratud, kuid kui liikumispuudega inimesed soovivad osaleda kursustel, siis oleme valmis kokkuleppel kursuseid läbi viima mõnes sobivamas asukohas. Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). Ruumides asuvaid laudu – toole on võimalik ümber paigutata vastavalt valitud õppemetoodikale ja vajadustele. Koolitusruumides on olemas interneti ühendus ning see on osalejatele tasuta. Bi-Info koolituskeskuses on olemas abiruumid – puhkeruum, garderoob, tualettruum. Võimalus on kas ise toit kaasa võtta, tellida või minна einestama lähedalasuvatesse toitlustusasutustesse. Kohapeal on olemas toidu hoiustamise и soojendamise võimalus.

ÕPPESISU

 • Sissejuhatus välikoristuse spetsialisti erialasse:
  • Koristusspetsialisti ülesanded ja roll.
  • Oskus töötada meeskonnas и juhendamise all.
  • Töökeskkond ja ohutus.
 • Klientide teenindamise alused:
  • Klientide erinevus и nende vajadused koristamise suhtes.
  • Positiivse kontakti loomine kliendiga.
  • Kliendi vara ohutuse tagamine.
 • Koristustöö koostisosad:
  • Ettevalmistus koristuseks (planeerimine, tarvikute/seadmete и puhastusvahendite ettevalmistamine).
  • Suurpuhastuse tegemine (mööbli, seinte, akende и põrandate puhastus).
  • Profülaktilise користuse tegemine.
  • Profülaktiline и põhjalik користус.
  • Spetsialiseeritud/eriotstarbeline користус (tubade hoolduskoristus, mööbli sügavpuhastus).
 • Kaasaegsed seadmed käsitsi- и masinkoristuseks.
 • Välisterritooriumi и siseruumide trepikodade igapäevane korrashoid (treppide, käsipuude, välisuste pesemine). Kõnniteede и sõidutee osa, muru и parkimiskohtade igapäevane korrashoid. Lumekoristus и profülaktiline libedusetõrje.

ÕPPEMEETODID

Õppetöö toimуб loengute вормис, mis on ühitatud praktilise õppega vastavalt tunniplaanile и õpetaja juhendamisel. Auditoorsed õppemeetodid: loengud, tekstide lugemine, kirjalikud ülesanded, diskussioonid, rühmatööd. Praktiline õpe toimub reaalses töökeskkonnas.

ÕPPEMATERJALID

Õppematerjalid on kõigile osalejatele tasuta.

HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED

Kokkuvõtlik eksam toimуб testi kujul. Kokkuvõtliku eksami sooritamisele lubatakse õpilased, kes on saavutanud õppekursuse läbimisel ettenähtud tulemused и kes on õppetöös osalenud vähemalt 75% ulatuses kursuse mahust. Kokkuvõtlik eksam loetakse sooritatuks, kui õpilane on õigesti vastanud vähemalt 60 %-le eksami küsimustest и näidanud oma praktilisi oskusi.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

TUNNISTUS väljastatakse juhul, kui koolituse lõpetamise tingimused – kirjalik test, praktilised ülesanded и tundides vähemalt 75%-line osalemine – on täidetud vastavalt hindamiskriteeriumidele. TÕEND väljastatakse juhul, kui koolituse tulemusi ei saavutatud, kuid õpilane võttis õppetööst osa. Tõend antakse vastavalt osavõetud tundide arvule, kuid ainult siis, kui õpilane on osalenud klassitundides vähemalt 50% ulatuses.

LISATEENUSED

“Pargi & reisi“parkla Torupilli Selveri juures. Tingimustega võib tutvuda siin

HIND

1980+KM

Programm on kinnitatud: 07.06.2023
Kohalik reg.nr B-2317
1980 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com