Esmaabi korraldus ettevõttes

Esmaabi korraldus ettevõttes

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 8 / 16 ak.tundi
Õpetaja:

Teave tulemas.

Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 12.06 - 13.06.2024

1) 16-tunnine baaskursus (2 päeva koolitust);
2) 8-tunnine tunnistuse uuendamise kursus* (1 päev koolitust)
*olemasolevat esmaabitunnistust tuleb uuendada iga paari aasta tagant (kehtivusaeg määratakse määruste ja tööandja nõuetega);

ÕPPEKAVADE GRUPP
Tervis ja heaolu; Tervis; Meditsiin

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrus nr 50 „Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“

KOOLITUSE EESMÄRK EESMÄRK:
Koolituse tulemusel omandab õppija põhiteadmisi ja praktilisi oskusi kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi või eluohtlike haigusseisundite korral ning oskab osutada esmaabi.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • hindab kannatanu seisundit;
 • kasutab vastavaid elustamisvõtteid;
 • kasutab verejooksu peatamise võtteid ja tuvastab šokiseisundi tunnuseid;
 • kasutab erinevaid sidumistehnikaid haavade ja luumurdude korral;
 • oskab osutada esmaabi mürgistuste, söövituste, põletuste ja külmumiste korral.

SIHTGRUPP
– tööandja poolt määratud isikud, kes vastutavad ettevõttes esmaabi andmise eest;
– isikud, kes töötavad või keda koolitatakse töövaldkondades, mis nõuavad esmaabi põhioskusi (sotsiaalhooldustöötajad, lastega töötavad isikud jne);
– isikud, kes soovivad omandada esmaabioskusi;
– isikud, kes soovivad saada esmaabitunnistust;
– isikud, kes soovivad uuendada olemasolevat esmaabitunnistust;

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
Koolitus on mõeldud täiskasvanud koolitajatele. Erinõuded puuduvad.

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT
1. Täielik põhikoolitus: 16 akadeemilist tundi klassiruumis ja praktilist tööd koolikeskkonnas.
2. Neile, kes soovivad olemasolevat tunnistust pikendada: 8 akadeemilist tundi klassiruumis ja praktilist tööd koolikeskkonnas.

ÕPPEKAVA

I päev (16-tunnisel koolitusel osalejatele)

1. Sissejuhatus
Esmaabi eesmärk.Kannatu seisundi hinnang, eamaabi taktika.
2. Elustamine
Uppunu elustamine.Elustamine elektriõnnetuse ja südameinfarktide korral, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, esmaabi osutamine ajukahjusttuste korral.
3. Välimised verejooksud, šokk ja selle tunnused.

II päev (16-tunniste ja 8-tunniste praktikantide jaoks)

1. Haavad
Haavade tekkimine, sidumistehnika ja eeskirjad, kolmnurkse rätiku kasutamine, sidumise praktiliste oskuste omandamine.
2. Traumad ja luumurrud
Lahtiste ja kinniste luumurdude iseloomustus, ohud luumurdude puhul, liigesetraumad (nihestused, venitused, põrutused), lahase asetamise meetodid.
3. Mürgistused, söövitused, põletused, külmumised.
4. Teadmiste kontroll.

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID:

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.
Õppetöö optimeerimiseks ja õpilastele ning lektoritele abi osutamiseks on õppekeskuses iga päev kohal koolitustöötajad, kelle poole õpilased saavad töö ajal oma probleemide ja küsimustega pöörduda.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud teoreetiliste ja praktiliste tundide vormis, mis on kombineeritud vastavalt õppekava teemadele. Õppemeetodid: aktiivsed loengud, arutelud, rühmatööd, situatsioonide modelleerimine ja lahendamine, rollimänguülesanded, töö abivahenditega.

ÕPPEMATERJALID  
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale  paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
 Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega   autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Koolituse käigus täidavad õpilased praktilisi, situatiivseid või iseseisvaid ülesandeid, mille kohta nad saavad õpetajalt suulist või kirjalikku tagasisidet.
Koolituse lõpus sooritab õpilane lõpliku tõendina eksami – teoreetilise testi paberil või elektrooniliselt. Lõputöö loetakse sooritatuks, kui õpilane on vastanud õigesti vähemalt 80% küsimustest.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja  vastav Sertifikaat.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50%  ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd  õppekavas nõutud mahus või ei ole  sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral  Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära  läbitud õppemahu.

LEKTORI KVALIFIKATSIOON
Erialane haridus, esmaabi õpetamise kogemus.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND:
1) baaskoolitus (16 tundi) – 105€ + KM
2) täiendkoolitus (8 tundi) – 83€ + KM

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.

LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvuda siin >>

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

Programm on kinnitatud: 15.08.2022
Kohalik reg.nr B-2208
105 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com