Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme koolitus

Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme koolitus

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 24 / 8 ak.tundi
Algõppe, Edasijõudnutele
Õpetaja:

Teave tulemas.

Lähimad alustamiseks kuupäevad:
  • 05.06 - 07.06.2024

ÕPPEKAVARÜHM: Teenindus; Hügieen ja töötervishoid; Töötervishoid ja -kaitse

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Tervise- ja tööministri 22.11.2018. a määrus nr 50 Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses.

EESMÄRK: töökeskkonnavolinikele ning töökeskkonnanõukogu liikmete teadmiste ja praktiliste oskuste võimaldamine ohutu töökeskkonna korraldamiseks oma ettevõttes vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

ÕPIVÄLJUNDID:

ÜLDSÄTTED
Töökeskkonna mõiste

Töökeskkonnas esinevad ohud
Tööolme
Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused
Tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine)
Õnnetusoht
Tööandja ja töötaja vastutus
Riiklik järelevalve

TÕ ja KH uurimine
Töökeskkonnaalane väljaõpe

TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE KORRALDUS

Riigi tasandil:
struktuur töökeskkonnasüsteemis
õiguslikud alused

Ettevõtte tasandil:
töökeskkonnaspetsialist
töökeskkonnavolinik
töökeskkonnanõukogu liige

Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
Töötajate tervisekontroll
Koostöö

RISKIANALÜÜS

Riskianalüüsi mõiste
Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele:

füüsikalised ohutegurid
keemilised ohutegurid
bioloogilised ohutegurid
füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid

Riski hindamise meetodid
Riskide ohjamise abinõud
Ergonoomia

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Lõpueksam viiakse läbi testi. Lõpliku eksami juurde on lubatud õpilased, kes on omandanud eriala õppekava õpiväljundid vähemalt kui 75% kursuse maht. Lõplik eksam arvestatakse sooritanuks kui õpilane on õigesti vastanud mitte vähem kui 60% kokku eksami küsimusest ja näitas praktilised oskused.

Väljastatavad dokumendid
Kui õppija on saavutanud õppekava õpiväljundid ning neid on koolituse käigus hinnatud (lõpueksam), väljastatakse õppijatele koolituse lõppedes tunnistus.
Kui õpiväljundid on saavutatud osaliselt väljastatakse osalejatele tõend.
Samuti väljastatakse tõend läbitud tundide kohta, kui osaleja katkestas mingil põhjusel koolituse, kuid oli osalenud vähemalt 50% auditoorsest õppest.

Koolitaja kvalifikatsioon
Kõrgharidus, töökogemus õpetatavas valdkonnas

Lisainfo
Parkimine “Pargi & reisi” Torupilli Selveri juures. Tingimustega saab tutvuda siin.

Hind: 24 ak/h baaskoolitus – 180€ +KM
8 ak/h täiendkoolitus – 100€+KM

Jooksvale kuupäevale registreerida saab ühte järgmistest meetoditest:
– täita lehekülje allosas asuvat registreerimisvormi
– telefoni teel: (+372) 5073642
– e-posti teel: bigkoolitus@gmail.com

Järgmiste koolituste kuupäevadele registreerimiseks palun pöörduge telefoni või e-posti teel.

Programm on kinnitatud: 19.02.2024
Kohalik reg.nr B-2266
180 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com