Kinnisvarasse investeerimine. Kinnisvara nooremhindaja (tase 5)

Kinnisvarasse investeerimine. Kinnisvara nooremhindaja (tase 5)

Kogu Koolituskalender >>

Kestus: 140 ak.tundi
Algtase, Edasijõudnu tase
Õpetaja:
Tatjana Muhhina
Lähimad alustamiseks kuupäevad:
 • 27.06 - 13.09.2024
 • 18.07 - 04.10.2024
 • 31.07 - 31.10.2024
 • 15.08 - 08.11.2024
 • 29.08 - 29.11.2024
 • 12.09 - 11.12.2024

Kursuse läbimisel omandate põhioskused kinnisvaraturu suundumuste analüüsimiseks ning õpite hindama kinnisvaraga seotud tasuvust ja riske. Saate teadmisi õigusaktidest ja rahastamisest, mis võimaldavad teil saada pädevaks spetsialistiks investeerimiskinnisvara valimisel ja analüüsimisel.

ÕPPEKAVADE GRUPP
Valdkond: Ärindus, haldus ja õigus;
Suund: Ärinduse ja haldus;
Rühm: Hulgi- ja jaekaubandus.

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 kutsestandard

KOOLITUSE EESMÄRK
Valmistada koolitusosalejad ette professionaalseks tegevuseks kinnisvarainvesteerimise valdkonnas, omandades põhilised objektide hindamise, riskianalüüsi, õigusaktide ja finantsvaldkonna aspektid.

KOOLITUSE TULEMUS

Koolituse lõppemisel õpilane:

 • Teab investeerimise põhimõtete ja kinnisvarainvesteeringute tasuvust. 

 • Oskab arvutada investeeringute tasuvust ja hinnata objekte
 • Omab teadmisi objektide ehituskohtade valimise protsessist, kruntide valikust ja kohaliku omavalitsuse nõuetest.
 • Teeb esialgse tööde ja objekti maksumuse hindamise ning riskianalüüsi. 

 • Omab teadmisi objektide rahastamise eripäradest ja ehitust reguleerivast Seadusandlusest. 

SIHTGRUPP
Täiskasvanud, kes soovivad leida rakendust kinnisvara turul 

TINGIMUSED KOOLITUSE ALUSTAMISEKS
 Vajalik on keskhariduse olemasolu

KOOLITUSE ÜLDINE MAHT on 140 akadeemilist tundi, millest:
100 ak. tundi teoreetilist õpet, 
30 ak. praktilist õpet, 
10 ak. tundi iseseisvat tööd. 

Teoreetiline koolitus hõlmab:
Loengud, arutelud, olukordade modelleerimine, õigusaktide uurimine ja kinnisvaraturu analüüs.
Praktiline koolitus hõlmab järgmist:
Kinnisvara ostu-müügilepingute koostamine, logistilise strateegia väljatöötamine, töö potentsiaalsete klientidega ja läbirääkimismeetodite uurimine.
Iseseisev töö hõlmab:
Õigusaktide uurimine, standardsete ülesannete lahendamine, võttes arvesse kinnisvaraturgu ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide ja nõuete uurimine.

ÕPPEKAVA

 1. Investeerimise ülesanded ja investeeringute tasuvus – 10 tundi (8 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 
 2. Kinnisvarainvesteeringud ja tasuvuse arvutamine – 10 tundi (5 tundi teooriat, 5 tundi praktikat).  
 3. Ehituskohtade ja kruntide valik – 15 tundi (12 tundi teooriat, 3 tundi praktikat). 
 4. Kohaliku omavalitsuse nõuded ja ehitusload -12 tundi (10 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 
 5. Objekti infrastruktuur – 8 tundi (6 tundi teooriat,2 tundi praktikat). 
 6. Tööde mahtude ja objekti maksumuse esialgne hindamine – 15 tundi (10 tundi teooriat, 5 tundi praktikat). 
 7. Objektide rahastamine – 10 tundi (8 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 
 8. Riskianalüüs ja kindlustus – 10 tundi (8 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 
 9. Ehitust reguleeriv seadusandlus ja nõuded – 12 tundi (10 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 
 10. Ehitustöövõtuleping – 8 tundi (6 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 
 11. Ärikinnisvara hindamine – 10 tundi (8 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 
 12. Kinnisvaratehingud ja käibemaks – 8 tundi (6 tundi teooriat, 2 tundi praktikat). 
 13. Arendustegevuse eripärad ja kulustruktuur – 2 tundi teooriat. 

* Õppeteemade järjekord võib muutuda. Teemade järjekord määratakse õppekavaga, mis antakse õppijale enne õppetöö algust. 

LEKTORI  KVALIFIKATSIOON
Kõrgharidus, erialane töökogemus, õpetamiskogemus.

SOOVITATAV  KIRJANDUS
Riigi Teataja
1. Riigiportaal Eesti.ee.; 
2. Riigi Teataja seadused, riigiteataja.ee
3. Andmekogud: äriregister, ehitisregister, kinnistusraamat, Maa-ameti infosüsteemid, shmaakatastri- ja geodeetilised kaardid, kaasaarvatud topograafiline teave.
4. Kinnisvara hindamise ABC |Kinnisvarakool
5. Kinnisvara hindamine | kinnisvaramu.ee
KINNISVARAGA RIKKAKS SAAMISE ÕPIK 2.0
Kinnisvara hindamine, Appraisal Institute

 

ÕPPEPROTSESS

ÕPIKESKKOND JA ÕPPEVAHENDID:

Bi-Info õppekeskuse õppeklassid asuvad Tallinnas aadressil Vilmsi 47. Kõik kasutatavad õppeklassid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele, nad on piisava valgustusega, üldventilatsiooni ja konditsioneeridega. Õppeklassid on varustatud kaasaegsete õppevahenditega (ekraan, dataprojektor, arvuti, tahvel jne). Õpperuumides on Internet, WI-Fi on koolitusel osalejatele tasuta. Mugavaks pikaajaliseks viibimiseks on õppekeskuses olemas abiruumid – garderoob, tualetid, köögiblokk kohvimasinaga, soe ja külm vesi, mikrolaineahi toidu soojendamiseks, nõudepsumasin, nõud ning kohvi- ja teetarvikud. Õppekeskuse lähedal on mõned ühistoitlustusettevõtted ja toidukauplus.

Õppekeskus asub liftita hoone teisel korrusel. Piiratud liikumisvõimega isikutele eraldi sissepääsu ei ole, kuid teatud juhtudel võime korraldada kursused mugavamas kohas või online’is. Palun pöörduge meie poole selle probleemi lahendamiseks.
Õppetöö optimeerimiseks ja õpilastele ning lektoritele abi osutamiseks on õppekeskuses iga päev kohal koolitustöötajad, kelle poole õpilased saavad töö ajal oma probleemide ja küsimustega pöörduda.

Lokaut olukorra puhul ja muude vääramatu jõu asjaolude korral või kokkuleppel Õppekeskusega võib õppetöö osaliselt toimuda distantsõppena (ZOOM, MS, TEAMS).

ÕPPEMEETODID
Kursus on üles ehitatud nii, et teoreetilised ja praktilised õppused on omavahel ühendatud õppekava teemade kaupa. Õppemeetoditena kasutatakse aktiivseid loenguid, diskussioone, rühmatöid, situatsioonide modelleerimist ja lahendamist, rolliülesandeid ning vajadusel tööd temaatilise tarkvaraga.

ÕPPEMATERJALID  
Õppejõu algatusel võidakse koolituse ajal anda õpilastele jaotusmaterjale paberil ja/või elektroonilisel kujul, videomaterjale ja/või õppefilme. Õppematerjalid on kõikidele õpilastele tasuta.
Enamikul juhtudel võivad õpilased teha foto- ja videosalvestusi, kui see ei lähe vastuollu õpetaja nõudmistega autori materjali konfidentsiaalsuse tagamiseks.

HINDAMISMEETODID JA KOOLITUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED
Praktilist koolitust hindab iga päev koolitaja. Hindeid antakse sooritatud praktiliste tööde eest koolitus päevikus. Hindamissüsteem: suurepärane (5), hea (4), rahuldav (3), mitterahuldav (2). Mitterahuldava hinde korral on õpilane kohustatud seda kokkuleppel koolitajaga parandama.
Lõputunnistusele lubatakse üliõpilased, kes on osalenud vähemalt 75% kursusest, on saavutanud kavandatud õpiväljundid ja kellel ei ole õppepäevikus mitterahuldavaid hindeid.

Õppetöö lõpul sooritab õpilane kokkuvõtva atestatsioonina eksami:
– teoreetilise testi paberkandjal või elektroonilisel kujul.
Lõpukontroll loetakse sooritatuks, kui õpilane vastab õigesti vähemalt 75% testi küsimustest.

VÄLJASTATAVAD DOKUMENDID
Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst 75% ulatuses ning kes on saavutanud õppekavas kehtestatud tulemused ja edukalt sooritanud atesteerimise, antakse välja vastav Tunnistus.

Õpilastele, kes on võtnud osa õppetööst vähemalt 50% ulatuses, kuid ei ole läbinud õppetööd õppekavas nõutud mahus või ei ole sooritanud atestatsiooni ning ei ole saavutanud õppetöös ettenähtud tulemusi, väljastatakse päringu korrral Tõend õppetööst osavõtu kohta, näidates ära läbitud õppemahu.

KOOLITUSE HIND JA REGISTREERIMINE

HIND: 2040 € + KM

Kui tasute koolituse eest eraisikuna, siis saate paluda tulumaksu tagastust.

REGISTREERIMINE
Koolitusele saate registreerida, kasutades üht allpooltoodud võimalustest:

1) kursuse registreerimisvormi küljetulbal
2) e-postiga aadressile bigkoolitus@gmail.com
3) helistades numbrile +372 507 36 42

Registreerimiseks tuleb tingimata näidata järgmised andmed:

 • Õpilase ees- ja perekonnanimi
 • Isikukood (EV mitteresidendid ja isikukoodi mitteomavad isikud märgivad sünnikuupäeva).
 • Kursuse nimetus
 • Õppekeel
 • Õppetöö alguse kuupäev
 • Kontaktandmed: telefon, õpilase või teda esindava isiku meiliaadress.


LISATEENUSED
Parkimine Torupilli Selveri juures – “Pargi & reisi“. Tingimustega saate tutvud siin >>

* Korraldaja jätab endale õiguse teha vajaduse korral muudatusi õppekavas ja tunniplaanis.

 

 
Programm on kinnitatud: 01.12.2023
Kohalik reg.nr B-2312
2040 + KM

Bi-Info Koolitus MTÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Kui teil on küsimusi,
helistage +372 507 36 42
või kirjutage
bigkoolitus@gmail.com