Kirgusohutus

Kirgusohutus

Kirgusohutus

Eesti keeles
22.04.2016
10.
06.2016
09.
09.2016
09.12
.2016
Vene keeles
22.04.2016
10.
06.2016
09.
09.2016
09.12
.2016
Seminari hind:
149 EUR

  Aeg: 
10:00-14:00;
12.00 – 12.30     Kohvipaus

Lektor: Mare Varipuu   –  Kiirguskeskuse kiirguskaitse osakonna peaspetsialist

KOOLITUSE KAVA:

–   Kiirguskaitsealane seadusandlus ja kiirgusohutuse tagamine
–   Ioniseeriv kiirguseolemus ja kiirguse liigid
–   Ioniseeriva kiirguse põhjustatud risk
–   Kiirguse mõõtmise põhimõtted ja mõõtühikud
–   Kiirgusohutuse põhimõtted
–   Kiirgusallikad ja nende kasutamine
–   Kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised
–   Töökohal kasutatavad ohutussüsteemid ja ohumärguanded
–   Tegutsemine avariiolukorras
–   Tegevusloa saamise kord, omaja kohustused

Vastused küsimustele. Soovitused 


    *NB! Loengute järjekord võib vahetuda.

Kursused toimuvad:

Bi-Info Koolitus MTÜ õpperuumides aadressil: Vilmsi 47, Kadriorg, Tallinn

Osalejatele jagatakse õppematerjale:

– loengukonspekt
– koolituse teemat puudutavad õigusaktid
– Dokumentide näidised: taotlused, avaldused, aktid, juhendid jne.

Koolitust läbinutele ja testi edukalt sooritanutele väljastatakse koolituse lõpetamist tõendav tunnistus.

Hind: 149 ЕUR+ KM,

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Registreerimine :

– registreerimisvormi võite täita sellel leheküljel
– tel. (+372) 601 08 17
-*e-mail: koolitus@bi-info .ee

Palume ette registreerida: osavõtuks inimest, toimingu nimetust, ees- ja perekonnanimi ja ik, Teie firma nimetust, kuupäev, keel

Koolituse korraldajal on õigus nõuda summa 10% ulatuses osalemistasust administratiivkulude kustutamiseks koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust.