Ettevõtlus

Ettevõtlus

Ettevõtlus

Mida ette võtta, kui maailmas on kriis? Tööpuudus on suur, paljud ettevõtted ei ole valmis võitlema koha eest päikese all. Võibolla just Teie jaoks on see aeg alguseks edu saavutamisel. Nüüd on parim aeg oma äri korraldamiseks!

Tere tulemast 120-tunnisele oma äri loomise koolitusele.

Eesti keeles
06.06 –  28.06.2016
Vene keeles
05.05 –  27.05.2016
Seminari hind:
1200 EUR + KM

Kuidas luua oma isiklik tulutoov äri?

  Aeg: 
09:00-16:00;
12.00 – 12.30     Kohvipaus

KOOLITUSE KAVA:

1) Juriidiline aspekt: ettevõtlus, äriõigus (24t)

09.00 –16.00

Lektor: Jemilia Konstantinova

Mida on vaja teada oma äri loomiseks?

 • Millist ideed valida ja kuidas seda põhjendada?
 • Kuidas hinnata valitud idee elujõulisust?
 • Kuidas kõige paremini korraldada äri – üksi või koos partneritega?
 • Kus alustada oma äri?
 • Kust võtta raha?
 • Ettevõtlusega kaasnevad riskid

Millise ettevõtlusvormi valida?

 • Iga vormi erisused, nende eelised ja puudused
 • Soovitus – millise ettevõtlusvormi valida?

Firma asutamise kord (Interneti kaudu või notari juures)

 • Firma nimetuse ja tegevuskoha valimine
 • Firma asutamise kord ja kapitali suurus, konto avanemine
 • Firma juhtimine
 • Firmat kontrolliva riigiasutused
 • Ettevõtja vastutus

Lepingud

 • Mjandustegevusega seotud lepingute liigid (üürileping, müügileping, liisinguleping, käsundusleping jt)
  • Lepingute kohustuslikud tingimused ja lisatingimused
  • Vastutus lepingute tingimuste täitmata jätmise eest
  • Lepingu kehtetuks tunnistamine
  • Vaidluste lahendamine kohtus

2) Raamatupidamine   (24t)

        Raamatupidaja alused ettevõtja jaoks

 • Raamatupidamine ettevõttes
 • Põhinõuded arvete koostamisele

        Maksud  

 • Maksude liigid, määrad, tasumise tähtajad, aruandlus
 • Vastutus maksude varjamise ja viivitamisemaksude tasumisel eest
 • Maksukontroll

3) Finantsaspekt    (32t)   

Äriplaan (Sisukas äriplaan on põhjend rahastamise allikate otsimiseks)

 • Äriplaani struktuur
 • Praktiline töö äriplaani koostamisel.

        Arvestus – kui palju raha on vaja ettevõtte loomiseks?

 • Kapitali vajadus. Kulude jaotamise etapid
 • Ettevalmistusetapi kulud
 • Ettevõtte käivitamisetapi kulud
  • Põhivahendid – rendikulud, seadmete kulud jne
  • Käibevahendid – jooksvad tootmiskulud materjalile, turustusele ja personalile
  • Igakuised erakulud – ettevõtja töötasu

Kuidas kidlaks teha vajalik kapitali suurus kulude katmiseks?

 • Maksete laekumise prognoos esimeste kuude jooksul
 • Igakuine plaanide koostamine vajalike rahavahendite määramiseks jooksvate kulude rahastamiseks
 • Ettevõtte maksevõimelisuse analüüs
 • Mida teha, kui kulud ületavad tulusid?

          Tagatised ja käsundus

 • Tagatise ja käsunduse mõiste. Millal seda võib kasutada?
 • Kes võib olla tagajaks või käsundajaks. Tema õigused ja kohustused
 • Vastutus

           Ettevõtte kindlustus.

 • Ettevõtte kindlustuse liigid
 • Riski allikate kindlaksmääramine

4) Turundus   (16t)

Kauba või teenuse turustamine.

 • Mis on turundus?
 • Missuguseid omadusi peab toode omama?
 • Mis hinda saab küsida, et toode müüks?
 • Kuidas müüa toodet?
 • Kuidas viia teavet toodest kliendini
 • Kuidas koostada turunduseplaani

        Toote turustamine. Kuidas suurendada müügi kasumlikkust?

 • Turu ja tarbijate rühma määratlemine
 • Kauba või teenuse konkurentsieeliste tuvastamine
 • Valiku laiendamine ja nõudluse uurimine
 • Müügitöö korraldamine.
 • Kaebused ja vastuväited
 • Võitlus reklamatsiooni vastu

Müügioskus

 • Müügiprotsess – ettevalmistamine, veendumine, tehingu sooritamine, müügijärgne teenindus
 • Müümise kunst, sh telefoni teel

5) Töösuhted (8t)

Töösuhete alused  

 • Töölepingud ja töövõtulepingud. Nende erinevus
 • Töösuhete põhinõuded
 • Töötaja ja tööandja õigused ja kohustused

6) Psühholoogiline aspekt  (8t)  

 • Kuidas saada edukaks ettevõtjaks?
 • Kuidas saada juhiks?
 • Töötajate motiveerimine
 • Partneritega koostöö psühholoogia
 • Klientidega töö psühholoogia
 • Konfliktide lahendamine
 • Stressiga toimetulek

7) Ettevõtluse toetamine riigi poolt   (8t)

Kuidas saada rahalist toetust riigi poolt  

 • Kuidas saada ettevõtluse alustamise toetust
  • Laen soodsatel tingimustel
  • Teadmiste ja oskuste arendamise võimalused
  • Kuidas saada toetust ettevõtluse arendamiseks
  • Rahalise toetuse saamise tingimused ja selle suurus
  • Kuidas kasutada ja aru anda saadud raha eest
  • Vastutus toetuste ebaõige kasutamise eest

8)  Lisakoolitused – ettevõtja soovil ja valikul.   Baaskoolituse läbimisel väljastatakse vastav tunnistus.

 • Töökeskkonnavolonik (24t)
 • Tuleohutus (8t)
 • Esmaabi (16t)

 


    *NB! Loengute järjekord võib vahetuda.

Kursused toimuvad:

Bi-Info Koolitus MTÜ õpperuumides aadressil: Vilmsi 47, Kadriorg, Tallinn

Osalejatele jagatakse õppematerjale:

– loengukonspekt
– koolituse teemat puudutavad õigusaktid
– Dokumentide näidised: taotlused, avaldused, aktid, juhendid jne.

Koolitust läbinutele ja testi edukalt sooritanutele väljastatakse koolituse lõpetamist tõendav tunnistus.

Hind: 1200 ЕUR+ KM,

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.

Registreerimine :

– registreerimisvormi võite täita sellel leheküljel
– tel. (+372) 601 08 17
-*e-mail: koolitus@bi-info .ee

Palume ette registreerida: osavõtuks inimest, toimingu nimetust, ees- ja perekonnanimi ja ik, Teie firma nimetust, kuupäev, keel

Koolituse korraldajal on õigus nõuda summa 10% ulatuses osalemistasust administratiivkulude kustutamiseks koolitusest osalemisest loobumise korral hiljemalt 2 päeva enne koolituse algust.