KOOLITUSED

ÕIGUSAKTIDES SÄTESTATUD

AKTUAALSETE

NÕUETE JÄRGI

Miks just Bi-Info Koolitus

Kõrgelt kvalifitseeritud lektorid

Meie lektorid on tunnustatud eksperdid ja oma ala juhtivad spetsialistid

Seadusandluse kodifitseerimine

Korraldame plaaniväliseid seminare õigusaktide muudatustel kohe pärast nende vastuvõtmist

Aktuaalsed õppekavad

Meie õppekavasid uuendatakse parallelselt seadusandluse muudatustega

Saadaval on sisekoolitused

Korraldame sisekoolitusi ja seminare ettevõtte tellimusel tellijale sobival ajal ja kohal.

Koolituskeskus

Kursused ja seminarid

Firma peamiseks eesmärgiks on vajaliku teabega ettevõtja varustamine riiklikest allikatest. Meie oleme pidevalt kursis EV seadusandluse muudatustega ja püüame kiiresti viia uusi nõudeid vastavate spetsialistideni ettevõtetes.

Spetsialist peab alati omama ÕIGEAEGSET teavet tema tööd reguleerivate õigusnormide muudatustest.

Seminarid ja koolitused on kõige kiirem õppevorm, need toimuvad Bi-Info Koolitus MTÜ õpperuumides ning korporatiivselt arvestades ettevõtte erisusi.

Loenguid peavad oma ala tuntud spetsialistid – seaduste väljatöötajad, ministeeriumite ja ametite peaspetsialistid ja juhtivad eksperdid.

Maailm muutub ja ainult elukestev õpe võimaldab Teil kohaneda muutuvate tingimustega, tõsta spetsialistide professionaalsust, stabiliseerida äri ja saada edukaks!

Kõik koolitused

KUIDAS TEGUSTEDA

Samm 1

Valige sobiv koolitus või seminar

Meie kodulehelt Teie leiate õppeprogramme, mis on koostatud vastavalt Eesti ja EL kõikide aktuaalsemate õigusaktide muudatustele.

Samm 2

Registreerimine

Valige Teile sobiv kuupäev ja õppekeel ja tätke registreerimisvorm või teatage meile oma soovist telefoni või e-posti teel.

Samm 3

Õppematerjalid

Enne igat koolituse või seminari algust registreeritakse Teie olemasolek ja antakse materjalid kätte.

Samm 4

Sertifikaat

Läbite koolitust ja sate üle Eestis tunnustatava Sertifikaadi.

Telli meie uudiskiri

Olge kursis seadusandluse aktuaalsete nõuetega – meie õppeprogrammid on koostatud arvestades viimaseid muudatusi.

Viimased uudised